เกี่ยวกับเรา

THP Herbal Wellness

ทีเอชพี เฮอร์บัล เวลเนส (THP Herbal Wellness) ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มุ่งเน้นในด้านสุขภาพ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งเเต่ปี 2554 นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการฝึกอบรม ยกระดับความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับความรู้ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของลูกค้าเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้ผ่านมาตรฐานระดับสากล Good Manufacturing Practice (GMP), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และฮาลาลประเทศไทย

วิสัยทัศน์

Better health to Happy life : สุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่มีความสุข
เราจะพัฒนาแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีความน่าเชื่อถือ ในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

ภารกิจ

1.   การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และการจัดการในระดับสากล
2.   คอยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ และการแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์โดยตรง
3.   พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สามารถเข้าถึงได้กับผู้คนส่วนใหญ่
4.   เสริมสร้างความมีคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพด้านจริยธรรมของบุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ และจิตใต้สำนึกในการให้บริการซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับลูกค้า